053-123456 web@sim.org

พันธกิจ

SIM ประเทศไทย เราสรรหาและร่วมมือกับคริสตจักรไทยในการส่งมิชชันนารี ผ่านการสร้างภาระใจ ให้ความรู้ และเตรียมสู่ภาคสนาม

พันธกิจอยุธยา

ชนชาติที่ดำเนินในความมืดจะได้เห็นความสว่างยิ่งใหญ่

อยุธยาเป็นเมืองใหญ่ที่ขาดความสมดุล จำนวนประชากรเยอะแต่คริสตจักรน้อยและยังมีคนอีกมากมายที่ยังไม่เคยได้ยินเรื่องพระเยซูคริสต์ SIM ประเทศไทยและ SIM นานาชาติ จึงร่วมมือกันประกาศและตั้งคริสตจักรในจังหวัดอยุธยา ทีมงานของเรา เป็นตัวอย่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรม

สนับสนุนคริสตจักร

เราอยากเป็นพรกับคริสตจักรไทย
ในการขยายแผ่นดินของพระเจ้า

พันธมิตร

สองคนสู้เขาได้แน่ พันธกิจคู่มิตรของ SIM ประเทศไทย

ไปด้วยกัน

เรามีพันธกิจที่หลากหลาย เน้นการรับใช้
ตามของประทานและการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน

สนับสนุนคริสตจักร

เราอยากเป็นพรกับคริสตจักรไทย
ในการขยายแผ่นดินของพระเจ้า

พันธมิตร

สองคนสู้เขาได้แน่ พันธกิจคู่มิตรของ SIM ประเทศไทย

ไปด้วยกัน

เรามีพันธกิจที่หลากหลาย เน้นการรับใช้
ตามของประทานและการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน