มูลนิธิกิจกรุณา

CHRESTOS  MISSION  FOUNDATION  ส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เด็กเยาวชน รวมถึงสร้างการพัฒนาให้แก่ชุมชน

Contact Info

   263/3 หมู่ 1 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

   +66 53 683 178

   chestos002@gmail.com

Follow Us
OPENING TIME

Mon – Fri: 08:30 am – 09:30 pm
Sat – Sun: 09:00 am – 10:00 pm

© 2020 – CHRESTOS  MISSION  FOUNDATION